Prośba o udostępnienie pamiątek z czasu studiów

  • 10 września 2018

Uwaga Zjazdowicze :-) Jeżeli można prosić o przywiezienie na nasze zjazdowe spotkanie 14. września pamiątki z Waszych Studiów (zdjęcie, dyplom, itp.), Muzeum Uniwersyteckie chętnie zeskanuje, skopiuje i doda (za Waszą zgodą) do swoich zbiorów, na miejscu w Copernicanum będzię stanowisko do skanowania i pracownik Muzeum do obsługi. Zapraszamy 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. +52 34 19 275